روش دوم (استفاده از شامپوهای ضد زردی)

شامپوهای ضد زردی به دو بخش که دارای سیلیکون های آبی و بنفش هستند تقسیم می شود. سیلیکون های آبی برای از بین بردن رفع رفله نارنجی مو به کار می روند و سیلیکون های بنفش برای رفع رفله زردی مو استفاده می شوند. توجه داشته باشید که از شامپوهای ضد زردی هنگام به پایه رساندن رنگ مو استفاده نکنید. زیرا زمانی که تازه موهایتان را رنگ کرده اید، فلس ها و پولک های موی شما باز هستند و وقتی از شامپوی ضد زردی استفاده می کنید فلس های مو را برای همیشه می بندید و در آینده اگر بخواهید از شامپوهای ضد زردی استفاده کنید دیگر نتیجه ای نخواهید گرفت. بنابراین فقط بعد از رنگساژ مو، از شامپوهای ضد زردی استفاده کنید.