در رنگ کردن سفیدی موها دو نکته باید رعایت شود:
نکته اول اینکه اکسیدان مناسب با رنگ موی خود انتخاب کنید. در رنگ کردن سفیدی موها باید از اکسیدان های ضعیف استفاده شود. زیرا اکسیدان های قوی مانند اکسیدان های 9 و 12 درصد برای روشن کردن رنگ موها استفاده می شود و پولک های مو را باز می کنند و برای روشن کردن مو و دکلره کردن مو کاربرد دارند.


اما اکسیدان های ضعیف تر مانند 3 و 6 درصد برای پوشش دهی سفیدی موها مناسب تر هستند.

ترکیب رنگ تیره برای موهای سفید

توصیه رژلب به شما این است که اکسیدان 3 درصد را برای موهایی که دکلره یا روشن کرده اید و حال می-خواهید روی آن رنگ بزنید به کار ببرید و همیشه از این اکسیدان استفاده نکنید. زیرا اکسیدان 3 درصد اگر با رنگ موهای تیره استفاده شود و موهای شما دکلره یا روشن نباشد رنگ موها را خیلی زیاد تیره می کند. بنابراین بسته به جنس موهای خود و رنگ موهایتان از اکسیدان 3 یا 6 درصد برای پوشانندگی سفیدی موهای سفید خود استفاده کنید.